Bài 7. Ôn tập – VBT Địa lí 5


Dùng bút chì màu tô phần đất liền của Việt Nam trên lược đồ sau đây:Trả lời
Hoàn thành bảng sau:Các yếu tố tự nhiên của nước taĐặc điểm chínhĐịa hình Khí hậu Sông ngòi Biển Đất Rừng Trả lời:Các yếu tố tự nhiên của nước taĐặc điểm chínhĐịa hình\(\dfrac{3}{4}\) diện tích phần đất liền là đồi núi\(\dfrac{1}{4}\) diện tích phần đất liền...
Viết trên lược đồ (ở câu 1) các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 vào vị trí các dãy núi, cụ thể:1. Dãy sông Gâm. 2. Dãy Ngân Sơn.3. Dãy Bắc Sơn.4. Dãy Đông Triều.5. Dãy Hoàng Liên Sơn. 6....
Viết trên lược đồ (ở câu 1) các chữ a, b, c, d, đ, e, g, h vào vị trí các con sông, cụ thể:a) Sông Hồng. b) Sông Đà.c) Sông Thái Bình.d) Sông Mã.đ) Sông Cả.e) Sông Đồng Nai.g) Sông...