Bài 7. Phép cộng phân số


Đề bàiCộng các phân số sau:\(a)\,\,{3 \over 8} + {5 \over 8}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,{1 \over 7} + {{ - 4} \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,c)\,\,{6 \over {18}} + {{ - 14} \over {21}}\)Lời giải chi tiết\(\eqalign{& a)\,\,{3 \over 8} + {5 \over 8} = {{3...
Đề bàiCộng các phân số sau:\(a)\,\,{{ - 2} \over 3} + {4 \over {15}};\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,{{11} \over {15}} + {9 \over { - 10}};\,\,\,\,\,c)\,\,{1 \over { - 7}} + 3\)Lời giải chi tiết\(\eqalign{& a)\,\,{{ - 2} \over 3} + {4 \over {15}}...
Đề bàiCộng các phân số (rút gọn nếu có thể).a) \(\frac{7}{-25}+\frac{-8}{25}\) ;                            b) \(\frac{1}{6}+\frac{-5}{6}\) ;c) \(\frac{6}{13}+\frac{-14}{39}\) ;                            d) \(\frac{4}{5}+\frac{4}{-18}\) ;Phương pháp giải...
Đề bàiTính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số:a) \(\frac{7}{21}+\frac{9}{-36}\) ;                                  b) \(\frac{-12}{18}+\frac{-21}{35}\) ;c) \(\frac{-3}{21}+\frac{6}{42}\) ;                  ...
Đề bàiĐiền dấu thích hợp (<, >, = ) vào ô vuông.Phương pháp giải - Xem chi tiếtThực hiện phép cộng rồi so sánh kết quả với phân số còn lại.- Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng...
Đề bàiTìm x, biết:a) \(x=\frac{-1}{2}+\frac{3}{4};\)                      b) \(\frac{x}{5}=\frac{5}{6}+\frac{-19}{30}\).Lời giải chi tiếta) \(x=\frac{-1}{2}+\frac{3}{4};\)    \(x = \frac{{ - 1}}{2} + \frac{3}{4} = \frac{{ - 2}}{4} + \frac{3}{4} = \frac{{ - 2 + 3}}{4} = \frac{1}{4}\) b) \(\frac{x}{5}=\frac{5}{6}+\frac{-19}{30}\)\(\begin{array}{l}\frac{x}{5} =...
Đề bàiCho \(x=\frac{1}{2}+\frac{-2}{3}\). Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau.a) \(\frac{-1}{5}\) ;          b) \(\frac{1}{5}\) ;            c) \(\frac{-1}{6}\) ;          d) \(\frac{1}{6}\) ;            e) \(\frac{7}{6}\) ?Phương pháp giải -...
1. Cộng hai phân số cùng mẫuMuốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.                          \(\frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}\).2. Cộng hai phân số không cùng mẫuMuốn...