Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX


Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Phòng trào đấu tranh tiêu biểu nhất của công nhân trong những năm cuối thế kỉ XIX làCuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn...
Vì sao nói:” Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới? Hướng dẫn làm bài:- Khác với các Đảng trong Quốc tế thứ hai, Đảng Công Nhân xã hội dân chủ Nga triệt để đấu tranh vì...
Hãy nối các sự kiện ở ô bên phải cho phù hợp với mốc thời gian ở ô bên trái để phản ánh đúng diễn biến của cuộc Cách Mạng Nga 1905- 1907:Hướng dẫn làm bài:Nối 1-C ; 2-A; 3-E...
Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905- 1907 ở Nga:Hướng dẫn làm bài:- Cách mạng đã giáng một đòn mạnh vào nến trống trị của địa chủ và tư sản Pháp ở Nga, làm suy yếu chế...