Bài 7. Quang hợp


Đề bàiNêu vai trò của quá trình quang hợp.Lời giải chi tiếtQuang hợp là quá trình hệ sắc tố cây xanh hấp thụ năng lượng ánh sáng và sử dụng năng lượng này để tổng hợp chất hữu cơ (đường...
Đề bàiNêu các đặc điểm về hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp.Lời giải chi tiếtCác đặc điểm hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp là:*   Lá thường...
Đề bàiNêu đặc điểm cấu trúc của hạt, chất nền trong lục lạp liên quan đến việc thực hiện pha sáng, pha tối của quang hợp.Lời giải chi tiếtCác đặc điểm cấu trúc của hạt, chất nền liên quan đến...
Đề bàiNhững cây lá màu đỏ có quang hợp không? Tại sao?Lời giải chi tiếtNhững cây màu đỏ vẫn có nhóm sắc tố màu lục, nhưng bị che khuất bởi màu đỏ của nhóm sắc tố dịch bào là antôxianin...
Đề bàiHãy tính lượng C02 hấp thụ và lượng 02 giải phóng của 1 ha rừng với năng suất 15 tấn sinh khối/năm.Lời giải chi tiếtCó thể tính toán dựa trên phương trình quang hợp:nC02 + nH20 -> (CH20)n + n02Sau...
Đề bàiÝ nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục?A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy.B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác.C. Khi được...