Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả


Dựa vào hình 7-1, hãy cho biết:-  Vì sao Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa Trái Đất?-  Phần được chiếu sáng gọi là gì. Phần không được chiếu sáng gọi là gì?-  Vì sao khắp mọi nơi trên...
Với 3 vị trí nhìn từ không trung tới Trái Đất như sau: Nhìn thẳng tới Xích đạo. Nhìn từ trên xuống cực Bắc. Nhìn từ dưới lên cực NamQuan sát hình 7-1, hãy cho biết: mũi tên vẽ hướng chuyển động của...
Dựa vào hình 7-2, hãy cho biết:-  Các vật chuyển động theo hướng kinh tuyến ở nửa cầu Bắc bị lệch về phía tay nào (phải hay trái) so với hướng chuyển động xuất phát?-  Các vật chuyển động theo...
Dựa vào hình 20 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:- Nếu Pa-ri là 12 giờ thì lúc đó các địa điểm: Hà Nội, Bắc Kinh, Tô-ki-ô là mấy giờ?- Nếu Pa-ri là 0 giờ thì lúc đó các...
Đánh dấu X vào ô Q thể hiện ý em cho là đúng.Trái Đất có ngày và đêm liên tục nối tiếp nhau là doa)   Mặt Trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây.b)   Trái Đất tự quay theo...
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.Hệ quả sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất làa)   khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.b)   các địa...