Bài 7. TÂY ÂU


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Nhân tố quan trọng hàng đầu giúp các nước Tây Âu nhanh chóng khỏi phục kinh tế sau chiến tranh làA.      chính sách đúng đắn của các nhà nước ở Tây Âu.B.     ...
1. Hãy điền nội dung lịch sử cho phù hợp với mốc thời gian về quá trình phát triển của nến kinh tế các nước Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.Từ năm 1945...
Hãy nêu các nguyên nhân khiến kinh tế Tây Âu phát triển vượt bậc trong những năm 1950- 1973.Trả lời:Những nhân tố của sự phát triển nền kinh tế Tây Âu là:- Áp dụng những thành tựu của cuộc cách...
Hãy điền nội dung chủ yếu trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu vào bảng sau cho phù hợp.Giai đoạnChính sách đối ngoạiTừ năm 1945 đến năm 1950 Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70 Từ năm...
Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa Liên minh châu Âu (EU) với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) theo các nội dung sau:Nội dungEUASEANHoàn cảnh ra đời  Mục tiêu  Đối tượng kết nạp vào tổ chức  Các mốc phát...
Quan sát lược đổ hình 20 trong SGK, hãy nêu nhận xét về quá trình mở rộng của Liên minh châu Âu.Trả lời:- Ra đời vào năm 1957, gồm 6 thành viên.- Số lượng thành viên tăng liên tục. Năm...
Hãy hoàn thiện so đổ sau để thấy được sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU)Trả lời: BaitapSachgiaokhoa.com