Bài 7. Thực Hành :Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật


BÀI THỰC HÀNH: CẮT KHÂU VỎ GỐI HÌNH CHỮ NHẬTI - CHUẨN BỊKích thước của vỏ gối sau khi may kể cả diềm gối là 15cm X 20cm.-   Một mảnh vải hình chữ nhật có kích thước khoảng 54cm X...