Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai…


Đề bàiI. Cách tiến hành thí nghiệm1. Thí nghiệm 1: So sánh tốc độ thoát hơi nước ở 2 mặt lá- Dùng hai miếng giấy lọc tẩm cooban clorua đã sấy khô có màu xanh da trời, đặt đối xứng nhau...