Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị – xã hội


a)   Em đồng tình với quan niệm nào? Tại sao?Trả lời -       Em không đồng tình với quan niệm: Để lập nghiệp chỉ cần học văn hóa, tiếp thu khoa học - kĩ thuật, rèn luyện kĩ năng lao động là...
1. Theo em, những hoạt động nào sau đây thuộc loại hoạt động chính trị - xã hội? Vì sao?a)   Học tập văn hoá ;b)  Tham gia các công việc gia đình ;c)   Tham gia sản xuất ra của cải...