Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực


Bài 7.1. Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì?Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:A. Chỉ làm biến...
Bài 7.2. Trong các sự vật và hiện tượng sau, em hãy chỉ ra vật tác dụng lực và kết quả mà lực đã gây ra cho vật bị nó tác dụng:a)   Một tấm bê tông làm nắp bể nước...
Bài 7.3. Chuyển động của các vật nào dưới đây đã bị biến đổi? Không bị biến đổi?(Đánh dấu X vào các ô mà em chọn).a)   Một chiếc xe đạp đang đi, bỗng bị hãm phanh, xe dừng lại. b) ...
Bài 7.4. Hãy nêu một thí dụ chứng tỏ lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó và một thí dụ chứng tỏ lực tác dụng lên một vật làm biến dạng vật đóTrả...
Bài 7.5*. Hiện tượng gì chứng tỏ rằng trong khi một quả cầu đang bay lên cao thì luôn luôn có một lực tác dụng lên quả cầu (H.7.2)Trả lời:Quả cầu đang bay thỉnh thoảng đổi hướng bay. Hiện tượng...
Bài 7.6. Một hòn đá được ném mạnh vào một gò đất. Lực mà hòn đá tác dụng vào gò đấtA. chỉ làm gò đất bị biến dạng.B. chỉ làm biến đổi chuyển động của gò đất.c. làm cho gò...
Bài 7.7. Chỉ ra câu sai.Nện một cái búa vào một cái đe. Lực mà búa tác dụng vào đe và lực mà đe tác dụng vào búa sẽ làm choA. búa bị biến dạng một chútB. đe bị biến...
Bài 7.8. Chỉ ra câu SaiHai con trâu chọi nhau, không phân thắng bại.A. Lực mà con trâu nọ tác dụng vào con trâu kia là mạnh như nhauB. Lực mà con trâu nọ tác dụng vào con trâu kia...
Bài 7.9. Một học sinh thả một quả bóng từ trên cao xuống và nhận thấy quả bóng càng rơi, càng chuyển động nhanh lên. Hỏi phát biểu nào sau đây của học sinh này là đúng?A. Quả bóng không...
Bài 7.10. Dùng hai tay kéo dãn một sợi dây cao su, rồi giữ cho sợi dây cao sukhông chuyển động.a)   Hãy cho biết trong trường này có những lực nào tác dụng lên những vật nào.b)   Hãy so sánh...
Bài 7.11 Chọn câu sai. Lực là nguyên nhân làm cho vậtA. đang chuyển động thẳng đều thì chuyển động nhanh lênB. đang chuyển động thẳng thì chuyển động congC. đang chuyển động thẳng đều thì tiếp tục chuyển động...
Bài 7.12 Buộc một đầu dây cao su lên giá đỡ treo vào đầu còn lại một túi nilong đựng nước. Dựa vào dấu hiệu nào sau đây để biết túi nilong đựng nước tác dụng vào dây cao su...