Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực


A. Kiến thức trọng tâm:Lực tác dụng lên một vật có thể làm vật biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng.Lưu ý: Lực có tác dụng làm biến đổi chuyển động (ngày cả khi vật...
Đề bàiHãy tìm bốn thí dụ cụ thể để minh họa những sự biến đổi chuyển động.Lời giải chi tiết- Xe đang chạy, ta bóp phanh làm xe chuyển động chậm dần rồi dừng lại.- Cầu thủ đá vào quả...
Đề bàiHãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài.Lời giải chi tiếtNgười đang giương cung tác dụng lực vào cung làm cho dây cung và cánh cung bị biến dạng. Do đó người thứ nhất đang giương cung, người...
Đề bàiTrong thí nghiệm ở bài 6 (H.6.1), đang giữ xe, ta đột nhiên buông tay không giữ xe nữa.Nhận xét về kết quả tác dụng của lò xo lá tròn lên xe lúc đó.Lời giải chi tiếtKhi ta dùng...
Đề bàiBuộc sợi dây vào một xe lăn, rồi thả cho xe chạy xuống từ đỉnh một dốc nghiêng. Hãy tìm cách giữ dây, sao cho xe chỉ chạy đến lưng chừng dốc thì dừng lại (H.7.1).Nhận xét về kết...
Đề bàiĐặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở lưng chừng dốc. Thả một hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống sao cho nó va chạm vào thành bên của lò xo (H.7.2).Nhận xét về kết quả của lực...
Đề bàiLấy tay ép hai đầu một lò xo. Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác dụng lên lò xo.Lời giải chi tiếtLực mà tay ta tác dụng lên lò xo làm cho lò xo biến...
Đề bàiChọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:a) Lực đẩy mà lò xo lá tròn dụng lên xe lăn đã làm (1)................. xe.b) Lực mà tay ta (thông qua sợi dây)...
Đề bàiHãy viết đầy đủ câu dưới đây:   Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1)............ vật B hoặc làm (2)................... vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra. Lời giải chi tiết(1)...
Đề bàiHãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật.Lời giải chi tiết- Ta lấy tay búng vào một hòn bi sắt đang đứng yên trên mặt ngang thì viên...
Đề bàiHãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng.Lời giải chi tiết- Khi ngồi trên tấm đệm ta thấy đệm bị lún xuống.- Khi cái vợt đập vào một quả bóng thì cả vợt lẫn...
Đề bàiHãy nêu một thí dụ về lực tác dụng lên một vật có thể gây ra đồng thời hai kết quả nói trên.Lời giải chi tiếtCầu thủ đá vào quả bóng đứng yên trên mặt sân làm quả bóng...