Bài 7. Tinh bột


Giữa tinh bột, saccarozơ, glucozơ có điểm chung là:A. Chúng thuộc loại cacbonhidratB. Đều tác dụng với \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\) cho dung dịch màu xanh lamC. Đều bị thủy phân bởi dung dịch axitD. Đều không có phản ứng tráng bạcGiảiĐáp...
Nêu những đặc điểm cấu trúc của amilozơ, amilopectin và sự liên quan giữa cấu trúc với tính chất hóa học của tinh bột.Giải Amilozơ chiếm từ 20-30% khối lượng tinh bột. Trong phân tử các gốc \(\alpha \)- glucozơ...
Viết phương trình hóa học ( có ghi rõ điều kiện) theo sơ đồ tạo thành và chuyển hóa tinh bột sau đây:\(C{O_2}\buildrel {(1)} \over \longrightarrow {\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n}\buildrel {(2)} \over \longrightarrow {C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}\buildrel {(3)} \over \longrightarrow {C_6}{H_{12}}{O_6}\buildrel {(4)} \over \longrightarrow...
Giải thích hiện tượng sau:a, Khi ăn cơm, nếu nhai kỹ sẽ thấy vị ngọt.b, Miếng cơm cháy vàng ở đáy nồi  hơi ngọt hơn cơm ở phía trên.c, Nhỏ vài giọt dung dịch \({I_2}\) vào mặt mới cắt của quả...
Từ \(10\) kg gạo nếp chứa \(80\%\) tinh bột, khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít ancol etylic nguyên chất? Biết  rằng hiệu suất của quá trình lên men là \(80\%\) và ancol etylic có khối lượng riêng...