Bài 7: Tính chất hoá học của bazơ


Đề bàiPhát biêu nào sau đây là đúng?A. Bazơ làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu hồng.B. Bazơ làm giấy quỳ tím hoá xanh.C. Kiềm là dung dich bazơ tan trong nước.D. Bazơ bị nhiệt phân huỷ...
Đề bàiBazơ nào sau đây có thể bị nhiệt phân huỷ: canxi hidroxit, đồng hidroxit, natri hidroxit, bari hidroxit, sắt (III) hidroxit, magie hidroxit. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng phân huỷ bởi nhiệt của các...
Đề bàiCó 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch hoá chất không màu sau: natri clorua, bari hidroxit, natri sunfat. Phòng thí nghiệm chỉ còn chỉ thị phenolphtalein, làm thế nào để nhận biết dung dịch dùng trong mỗi...
Đề bàiNhiệt phân 6,86 gam đồng hidroxit, tính lượng đồng oxit màu đen thu được.Lời giải chi tiết\({n_{Cu{{(OH)}_2}}} = \dfrac{{{m_{Cu{{(OH)}_2}}}}}{{{M_{Cu{{(OH)}_2}}}}} = \dfrac{{6,86}}{{98}} = 0,07\,\,mol\)Phương trình hóa học\(\eqalign{ & Cu{(OH)_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,CuO\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}O \cr & 0,07\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,07\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \) Theo phương trình:\({n_{CuO}} = 0,07\,mol...
Đề bàiĐốt 0,372 gam photpho đỏ trong bình chứa khí oxi dư. Sau khi photpho đỏ cháy hoàn toàn, ta thêm nước vào bình và lắc đều thì thu được axit photphoric (H3PO4)  Hỏi phải dùng bao nhiêu ml dung...