Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ


I. Phân loại bazơDựa vào tính tan của bazơ trong nước, người ta chia tính baz ơ thành 2 loại:- Bazơ tan được trong nước tạo thành dung dịch bazơ (gọi là kiềm):NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, CsOH, Sr(OH)2.-...
Đề bàiCó phải tất cả các chất kiềm đều là bazơ không? Dẫn ra công thức hóa học của ba chất để kiềm để minh họa.Có phải tất cả các bazơ đều là chất kiềm không? Dẫn ra công thức...
Đề bàiCó những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nàoa) Tác dụng được với với dung dịch HCl.                 b) Bị nhiệt phân hủy.c) Tác dụng được CO2.    ...
Đề bàiTừ những chất có sẵn là Na2O, CaO,_ H2O. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế các dung dịch bazơ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐiều chế các dung dịch bazơ tương ứng là NaOH,  Ca(OH)2Lời giải chi...
Đề bàiCó 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH, Na2SO4. Chỉ được dùng quỳ tím, làm thế nào nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học?...
Đề bàiCho 15,5 gam natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ.a) Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20%...