Bài 8. Amoniac và muối amoni


A. Kiến thức trọng tâm:1. – Phân tử NH3 có cấu tạo hình chop, với nguyên tử nitơ ở đỉnh, đáy là một tam giác mà đỉnh là ba nguyên tử hiđro. Ba liên kết N-H đều là liên kết...
Đề bàiMô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh rằng ammoniac tan nhiều trong nước.Lời giải chi tiếtNạp đầy khí NH3 vào bình thủy tinh trong suốt, đậy bình bằng ống cao su có...
Đề bàiHoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:Biết rằng A là hợp chất của nitơ.Lời giải chi tiết
Đề bàiHiện nay, để sản xuất ammoniac, người ta điều chế nitơ và hiđro bằng cách chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên). Phản...
Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.Lời giải chi tiết
Đề bàiMuốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời:A. tăng áp suất và tăng nhiệt độ.B. giảm áp suất và giảm nhiệt độ.C. tăng áp suất và giảm nhiệt độ.D....
Đề bàiTrong phản ứng nhiệt phân các muối NH4NO2 và NH4NO3, số oxi hóa của nitơ biến đổi như thế nào? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất khử và nguyên tử nitơ trong ion nào...
Đề bàiCho dung dịch NaOH dư vào 150,0 ml dung dịch (NH4)2SO4 1,00 M, đun nóng nhẹ.a) Viết phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn.b) Tính thể tích khí (đktc) thu được.Phương pháp giải -...
Đề bàiPhải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 17,0 gam NH3 ? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25,0 %. Các thể tích khí được đo ở đktc.A. 44,8...