Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8


I LÝ THUYẾT CẦN NHỚ1. Các vật thể: (tự nhiên cũng như nhân tạo): đều được tạo nên từ chất (hay  từ những nguyên tố hóa hoc).2. Chất gồm có hai loại: đơn chất (tạo nên từ một nguyên tố)...
Đề bàia) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây:- Chậu có thể làm bằng nhôm và chất...
Đề bàiCho biết hình bên là sơ đồ nguyên tử magie.a) Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng.b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau...
Đề bàiMột hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.a) Tính phân tử khối của hợp chất.b) Tính nguyên tử khối...
Đề bàiChép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:a) Những chất tạo nên từ hai… trở lên được gọi là…b) Những chất có… gồm những nguyên tử cùng loại …được gọi là…c) … là những...
Đề bàiKhẳng định sau gồm 2 ý: "Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi đúng 1000C".Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau :A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.B. Ý 1 sai, ý 2...