Bài 8. Bài luyện tập 1 – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8


Đề bàiHãy chỉ ra đâu là vật thể tự nhiên, đâu là vật thể nhân tạo. ( đánh dấu x vào ý đúng)Vật thểTự nhiênNhân tạo1. Cái bàn  2. Cây xanh  3. Bút chì  4. Hạt gạo  5. Xe hơi  6. Con gà  7. Củi khô  8....
Đề bàiĐọc các thông tin sau, chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất. ( ghi vào bảng bên dưới)1. Quả chanh có vị chua là do có axit xitric.2. Saccarozơ là nguyên liệu trong công nghệ sản xuất...
Đề bàiCác phát biểu sau là đúng hay sai? (ghi chữ Đ/S vào các ô). Từ những phát biểu sai, hãy sửa lại cho đúng.              1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.……………………………………………               2. Một nguyên tử có bao...
Đề bàiNguyên tử A nặng gấp 2 lần nguyên tử oxi. Tính nguyên tử khối của A và cho biết ký hiệu hóa học của nguyên tố đó.Lời giải chi tiếtNguyên tử A nặng gấp 2 lần nguyên tử oxi...
Đề bàiMột hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.a) Tính phân tử khối của hợp chất.b) Tính nguyên tử...
Đề bàiKhi nung chất A tạo ra canxi oxit ( CaO) và khí cacbon đioxxit (CO2).Khi nhiệt phân chất B tạo ra đồng (II) oxit ( CuO), và khí nitơ đioxit (NO2) và khí oxi (O2).Hãy cho biết chất A,...
Đề bàiHãy chỉ ra chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất. (đánh dấu X vào ô được chọn). Tính nguyên tử khối hoặc phân tử khối của những chất tương ứng và ghi vào ô bên cạnh. S...