Bài 8: Bài tập chương I


Đề bàiCho biết các bộ ba trên mARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau: UGG = triptophan, AUA = izôlơxin, UXU = xêrin, UAU = tirôzin, AAG = lizin, XXX = prôlin.Một đoạn gen bình thường mã...
Đề bàiỞ thể đột biến của một số loài, sau khi tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 4 lần đã tạo ra số tế bào có tổng cộng là 144 NST.a) Bộ NST lưỡng bội của...
Đề bàiCho hai NST có cấu trúc và trình tự các gen như sau:A B C D E. F G H                        M N O P Q. Ra)  Hãy cho biết tên và giải thích các đột biến cấu trúc NST tạo...
Đề bàiNgười ta tiến hành lai giữa hai cây thuốc lá có kiểu gen như sau:                             P =  ♀AaBB × ♂AAbbBiết rằng 2 alen A và a nằm trên cặp NST số 3, còn 2 alen B và b nằm...
Đề bàiỞ cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng.a) Cây cà chua tứ bội quả đỏ thuần chủng AAAA có thể được hình thành theo những phương thức...
Đề bàiTế bào lưỡng bội của ruồi giấm (2n=8) có khoảng 2,83 x 108 cặp nuclêôtit. Nếu chiều dài trung bình của NST ruồi giấm ở kì giữa dài khoảng 2 micrômet (\(\mu m\)) thì nó cuộn chặt lại và...
Đề bàiPhân tử ADN ở vi khuẩn E.coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển E.coli này sang môi trường chỉ có N14 thì sau 4 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N15?Lời giải...
Đề bàiCho biết các bộ ba trên mARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = phêninalanin, UUG = lơxin AAA = lizin, UAG = kết thúc.a)  Hãy...