Bài 8. Dân số nước ta


Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về hậu quả của sự gia tăng dân số nhanh ở địa phương em.Trả lờiMột số ví dụ cụ thể về hậu quả của sự gia tăng dân số nhanh ở địa...
Điền từ ngữ vào chỗ trống (….) cho phù hợp.Nước ta có số dân đông thứ …… ở Đông Nam Á. Nước ta có diện tích vào loại …… nhưng lại thuộc hàng các nước ….. trên thế giới.Trả lờiNước...
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý em cho là đúnga) Năm 2009, nước ta có só dân là:☐ 85,2 triệu người☐ 85,8 triệu người☐ 85,5 triệu người☐ 86,0 triệu ngườib)  Dân số nước ta tăng:☐ Rất nhanh.☐ Trung...
Dựa vào bảng số liệu sau về dân số nước ta, em hãy:a) Điền các số thích hợp vào chỗ trống có dấu (?) trong bảng:NămDân số(triệu người)Số dân tăng thêm (triệu người)197952,7 198964,411,7199976,3(?)200986,0(?)b) Tính số dân tăng thêm trung bình...
Em hãy nêu những hậu quả do dân số đông và tăng nhanh ở nước ta.Trả lờiHậu quả do dân số đông và tăng nhanh ở nước ta:- Gây sức ép đến vấn đề nâng cao đời sống người dân.-...