Bài 8. Dân số nước ta


Dựa vào bảng số liệu Năm 2004 dưới đây. em hãy cho biết: Nước ta có số dân là bao nhiêu?GỢI Ý LÀM BÀINước ta có số dân là: 82,0 triệu người (năm 2004) và đạt mức 90 triệu người...
Dựa vào bảng số liệu Năm 2004 dưới đây. em hãy cho biết: Nước ta có số dân đứng hàng thứ mấy trong số các nước ở Đông Nam Á.GỢI Ý LÀM BÀITrong số các nước ở Đông Nam Á,...
Quan sát hình bên: Cho biết số dân từng năm của nước ta.GỢI Ý LÀM BÀISố dân từng năm của nước ta là:+ Năm 1979: 52,7 triệu người+ Năm 1989: 64, 4 triệu người.+ Năm 1999: 76, 3 triệu người.
Quan sát hình bên: Nêu nhận xét về sự tăng dân số của nước ta.GỢI Ý LÀM BÀITừ năm 1979 - 1989 dân số nước ta tăng: 11, 7 triệu ngườiTừ năm 1989 - 1999 dân số nước ta tăng:...
Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì?GỢI Ý LÀM BÀITheo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả:a. Đối với sự phát triển kinh tế – xã hội:  + Làm chậm tốc độ...
Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân? Số dân nước ta đứng thứ mấy trong các nước ở Đông Nam Á?GỢI Ý LÀM BÀINăm 2004, nước ta có 82,0 triệu dân. Số dân nước ta đứng thứ Ba trong...
Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống của nhân dân? Tìm một số ví dụ cụ thể về hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phương em.GỢI Ý LÀM...