Bài 8. Đường tròn


1. Đường tròn tâm O, bán kính R là hình tròn gồm các điểm cách O một khoảng bẳng R kí hiệu (O;R).2. Hình tròn gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm tròn đường tròn đó.3....
Đề bàiTrong hình 48, ta có hai đường tròn (O;2cm) và (A;2cm) cắt nhau tại C, D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm.b) Vì sao đường tròn (C;2cm) đi qua...
Đề bài Trên hình 49, ta có hai đường tròn (A;3cm) và (B;2cm) cắt nhau tại C, D. AB = 4cm. Đường tròn tâm A,B lần lượt cắt đoạn thẳn AB tại K, I.a) Tính CA, CB,DA,DB.b) I có phải là...
Đề bài Với compa, hãy so sánh các đoạn thẳng trong hình 50 rồi đánh cùng một dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau. Phương pháp giải - Xem chi tiếtCách so sánh: Dùng compa với độ mở sao cho hai mũi...
Đề bàiĐố: Xem hình 51. So sánh AB + BC + AC với OM bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtKiểm tra (bằng thước đo hay compa)Lời giải chi tiết- So sánh bằng...
Đề bàiVẽ lại các hình sau(đúng kích thước  như hình đã cho)Lời giải chi tiếta) Trước hết vẽ đường tròn bán kính 1.2 cm rồi vẽ đường kình của đường tròn. Trên hai nửa mặt phẳng bờ đối nhau là...