Bài 8. Giao thoa sóng


1. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng khi gặp nhau thì có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng triệt tiêu lẫn nhau.2. Hai nguồn dao động cùng tần số và có độ lệch pha...
Đề bàiNhững điểm nào trên hình 8.3 SGK biểu diễn chỗ hai sóng gặp nhau triệt tiêu nhau? Tăng cường nhau?Lời giải chi tiếtTrên hình 8.3, các vòng tròn nét liền biểu diễn các gợn lồi, các vòng tròn nét...
Đề bàiCác công thức (8.2 SGK) và (8.3 SGK) chỉ đúng trong trường hợp nào?Lời giải chi tiếtCông thức (8.2): d2- d1 = kλ (k = 0, ± 1,±2,…). Đúng cho trường hợp vị trí các cực đại giao thoa.Công thức...
Đề bàiHiện tượng giao thoa của hai sóng là gì?Lời giải chi tiếtHiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn tăng cường lẫn nhau, có...
Đề bàiNêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa.Lời giải chi tiếtCực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng bằng một số nguyên lần bước sóng...
Đề bàiNêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.Lời giải chi tiếtCực tiểu giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số nửa nguyên lần bước sóng \({d_2}...
Đề bàiNêu điều kiện giao thoa.Lời giải chi tiếtĐiều kiện để có hiện tượng giao thoa: Hai nguồn sóng phải là hai nguồn kết hợp, nghĩa là: hai nguồn phải dao động cùng phương, cùng chu kì (hay tần số) và...
Đề bàiChọn câu đúng.Hiện tượng giao thoa là hiện tượngA. giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường.B. tổng hợp của hai dao động.C. tạo thành các gợn lồi, lõm.D. Hai sóng, khi gặp nhau có những điểm...
Đề bàiChọn câu đúng.Hai nguồn kết hợp là hai nguồn cóA. cùng biên độB. cùng tần số.C. Cùng pha ban đầu.D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHai nguồn...
Đề bàiTrong thí nghiệm ở hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1S2.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiTrong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1 và S2 là d = 11cm. Cho cần rung, ta thấy điểm S1, S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần...