Bài 8: Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung


Mạch khuếch đại dùng OA mắc kiểu khuếch đại đảo có những đặc điểm gì? Muốn điều chỉnh hệ số khuếch đại của mạch điện thì làm thế nào?Trả lời:  Tín hiệu vào qua R1 đưa đến đầu vào đảo...
Trong mạch tạo xung đa hài tự dao động, nếu nguồn cấp là 4,5V và thay các điện trở tải R1, R2 bằng các điot quang (LED) thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?Trả lời:Hai điôt đó luân phiên sáng, tối...
Khi cần thay đổi chu kì của mạch đa hài thì làm thế nào?Trả lời:Căn cứ vào chu kì xng: Tx = 1,4 RCTa chỉ cần thay đổi trị số tụ điện C.Nếu tăng trị số C, chu kì sẽ...
Làm thế nào để đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng?Trả lời:Để đổi xung đa hài đối xứng thanh xung đa hài không đối xứng bằng cách thay trị số điện dung của một...