Bài 8. Một số bazơ quan trọng


Đề bàiChỉ dùng giấy quỳ tím, hãy nhận biết các lọ hoá chất mất nhãn sau: \(NaOH,Ba{(OH)_2},{H_2}S{O_4}.\) Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình nhận biết (nếu có).Lời giải chi tiếtNhỏ các dung...
Đề bàiNatri hidroxit tác dụng được với những chất nào sau đây: \(KOH,HN{O_3},S{O_2},Fe,Ba{(OH)_2},HCl.\) Viết các phương trình hoá học của phản ứng (nếu có).Lời giải chi tiếtCác phương trình hóa học\(NaOH\,\, + \,\,KOH\,\, \to \) không phản ứng\(\eqalign{ & NaOH\,\, + \,\,HN{O_3}\,...
Đề bàiCho 125 ml dung dịch NaOH 2M vào 100 ml dung dịch H2SO4 1M và khuấy đều. Hỏi khi nhúng giấy quỳ tím vào thì giấy quỳ tím chuyển sang màu gì? Nếu trung hoà hết lượng axit/bazơ còn...
Đề bàiChỉ dùng giấy quỳ tím, hãy nhận biết dung dịch không màu trong các lọ hoá chất mất nhãn sau: \(Ca{(OH)_2},NaOH,{H_2}S{O_4}.\) Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình nhận biết (nếu có).Lời...
Đề bàiCanxi hidroxit tác dụng được với những chất nào sau đây: \(KOH,HN{O_3},S{O_2},Fe,Ba{(OH)_2},HCl.\)  Viết các phưong trình hoá học của các phản ứng (nếu có).Lời giải chi tiếtCác phương trình hóa học\(Ca{(OH)_2}\,\, + \,\,KOH\,\,\, \to \,\,\,\,\) không phản ứng\(\eqalign{ &...
Đề bàiKhi để lâu trong không khí thì trên bề mặt dung dịch nước vôi trong sẽ có một lớp váng màu trắng.a) Hãy giải thích tại sao.b) Viết các phưong trình hoá học của phản ứng xảy ra.c) Lấy...