Bài 8: Năng động, sáng tạo


a)    Em có nhận xét gì về việc làm của Ê-đi-xơn và Lê Thái Hoàng trong những câu chuyên trên? Hãy tìm những chi tiết trong truyện thể hiện tính năng động, sáng tạo của họ.Trả lời       -...
1. Theo em, những hành vi nào sau đây thể hiện tính năng động, sáng tạo hoặc không năng động, sáng tạo? Vì sao?a)   Trong giờ học các môn khác, Nam thường đem bài tập Toán hoặc bài tập Tiếng...