Bài 8. Năng lượng điện trường


Chọn phương án đúng.Sau khi ngắt tụ điện phẳng khỏi nguồn điện, ta tịnh tiến hai bản để khoảng cách giữa chúng giảm đi hai lần, khi đó, năng lượng điện trường trong tụ điện:A. Tăng lên hai lần.                              B. Tăng...
Hãy rút ra công thức (8.3 SGK).GiảiTa có:    \(\left. {\matrix{{W = {1 \over 2}C{U^2}} \cr {C = {{\varepsilon S} \over {{{9.10}^9}.4\pi d}}} \cr {U = E.d} \cr} } \right\} \Rightarrow W = {1 \over 2}.{{\varepsilon S} \over {{{9.10}^9}.4\pi d}}.{E^2}{d^2}\)\( \Rightarrow...
Một tụ điện có điện dung \(C = 6\mu F\)  được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 100 V. Sau khi tụ điện được ngắt khỏi nguồn, điện tích của tụ điện phóng qua lớp điện...
Một tụ điện có điện dung \(C = 5\mu F\) được tích điện, điện tích của tụ điện \(Q = {10^{ - 3}}C\). Nối tụ điện đó vào bộ acquy có hiệu điện thế không đổi \(U = 80V\); bản...
 Một tụ điện không khí phẳng mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U=200V. Hai bản tụ điện cách nhau d = 4 mm. Hãy tính mật độ năng lượng diện trường trong tụ điện.Giải\(U = 200\left( V \right),d...