Bài 8. NHẬT BẢN


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản bị chiếm đóng bởi quân độiA. Mĩ.                            B. Anh.  ...
Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây cho phù hợpThời gianNội dung sự kiện lịch sử1. Từ năm 1945 đến năm 1952,2. Năm 1947,3. Từ năm 1950 đến năm 1951,4. Năm 1956,5....
Hãy ghép các nội dung ở cột giữa với nguyên nhân hoặc thành tựu của nền kinh tế Nhật Bản tù năm 1952 đến năm 1973 cho phù hợp.1. Nguyên nhâna) Trong những năm 1960 - 1969, tốc độ tăng...
Hoàn thành bảng hệ thống các giai đoạn phát triển về kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.Các giai đoạnKinh tếKhoa học - kĩ thuật1945- 1952  1952-...
Hãy trình bày những nét chính trong, chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.Trả lời:*Giai đoạn 1945 - 1952: - Liên minh chặt chẽ với Mỹ, ký Hiệp ước...
Hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của nhân tố Mĩ trong sự phát triển của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.Trả lời:Ngày 8/9/1951, Nhật kí với Mĩ “Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật”,...