Bài 8. Nước Mĩ


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mĩ giàu lên nhanh chóng là do nguyên nhân chủ yếu sau:A. Tập trung sản xuất và tập trung...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau [ ] Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên chiến vị trí tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư...
Hãy nối thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp về cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật của Mĩ.A- Các lĩnh vực B- Phát minh sáng chế1. Các công cụ sản xuất mới a, Tên lửa, máy bay...
Những ý dưới đây, ý nào thuộc chính sách đối nội, ý nào thuộc chính sách đối ngoại của MĩMĩ ban hành hàng loạt đạo luật phản động như cấm Đảng Cộng Sản Mĩ hoạt độngthực hiện chính sách phân biệt...
Hãy nêu tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?Hướng dẫn làm bài Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã thu được 114 tỉ USD lợi nhuận, trở thành nước tư...
Vì sao nền kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng suy thoái tương đối?Hướng dẫn làm bài:Những nguyên nhân đích thực của suy thoái kinh tế là đối tượng tranh luận sôi nổi giữa các nhà lý thuyết và những...
Nước Mĩ đã đạt được những thành tựu nổi bật như thế nào trong linh vực khoa học- kĩ thuật từ năm 1945 đến nay?Hướng dẫn làm bài:Trải qua nửa thế kỉ, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật...