Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại


BÀI TẬP 1: Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô  trước câu sai. Lịch sử thế giới cận đại là lịch sử của chế độ phong kiến.       Lịch sử thế giới cận đại phản...
BÀI TẬP 2: Hãy ghép các sự kiện ở cột B với mốc thời gian ở cột A cho phù hợp.              A                          ...
 BÀI TẬP 3:  Hãy điền mốc thời gian phù hợp vào bảng sau và nêu ý nghĩa của các sự kiện:Thời gianSự kiệnÝ nghĩa lịch sử Cách mạng Hà Lan       Cách mạng tư sản Pháp       Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản      Thành lập Quốc...
BÀI TẬP 4: Hãy trình bày những nét chính về phong trào công nhân quốc tế từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX- Nửa đầu thế kỉ XIX:- Giữa thế kỉ XIX:- Cuối thế kỉ XIX:- Đầu thế kỉ XX: Trả...
BÀI TẬP 5: Hãy điền những nội dung còn thiếu để hoàn thiện bảng sau:Tên nướcThời gianCác phong trào tiêu biểuĐối tượng đấu tranhTrung Quốc1851 - 1864Khởi nghĩa nông dân Thái bình Thiên quốcChống thực dân, phong kiến  Khởi nghĩa của Hoàng...
BÀI TẬP 6: Hãy nêu những nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại.Trả lời:Lịch sử thế giới cận đại, từ cách mạng Hà Lan đến cách mạng tháng Mười Nga gồm một số vấn đề cơ bản...
BÀI TẬP 7: Hãy trình bày những điểm giống và khác nhau của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại.Trả lời:* Giống nhau: Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đều có nhiệm vụ xóa bỏ chế...
BÀI TẬP 8: Trình bày những nét lớn về tình hình các nước châu Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX và nèu đặc điểm phong trào đấu tranh của nhân dân châu Á giai đoạn này.Trả lời:Những...
BÀI TẬP 9: Hãy so sánh phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh theo nội dung sau: Châu lục,khu vực Nội dung so sánhChâu ÁChâu PhiMĩ LatinhThời gian bị xâm...
BÀI TẬP 10:  Giải ô chữ: Một số nhân vật và sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới cận đại-  Ô chữ hàng ngang:1. Cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử thế giới cận đại.2. Một khối...