Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại


1. Những kiến thức cơ bảnSự kiện lịch sử của thời kì này rất nhiều, vì vậy cần ghi nhớ một số sự kiện cơ bản theo các nhóm:-Kiến thức cơ bản của một bài với một số sự kiện chủ...
2. Nhận thức đúng những vấn đề chủ yếuHọc tập lịch sử thế giới cận đại không chỉ nắm các sự kiện cơ bản mà phải nhận thức đúng những vấn đề chủ yếu.Thứ nhất, cần hiểu rõ về bản chất...
3. Bài tập thực hànhTrong quá trình học tập, đặc biệt khi ôn tập, cần tiến hành những bài tập trắc nghiệm khách quan, bài tập tự luận, bài tập thực hành nhằm củng cố, khắc sâu kiến thức cơ bản...
Đề bàiNội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học để trả lời.Lời giải chi tiếtNội dung cơ bản của...
Đề bàiNêu những điểm chung và riêng của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (có...
Đề bàiNêu một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng - ghen và Lê-nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học...
Đề bàiTrình bày diễn biến chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Châu Á.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học để trả lời.Lời giải chi tiết Giai đoạnQuốc...
Đề bàiLập bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học để trả lời.Lời giải chi tiết*Bảng thông kê những sự kiện chính của...