Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân


Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt. GỢI Ý LÀM BÀI-  Tất cả trẻ em trong độ tuổi đến trường đều có quyền học...
Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta? GỢI Ý LÀM BÀI-  Không phải trong chế độ xã hội nào công dân cũng có quyền...
Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau? GỢI Ý LÀM BÀI-  Hiến pháp...
Em hãy nêu ví dụ chứng minh rằng công dân có quyền sáng tạo và phát triển. GỢI Ý LÀM BÀI-  Quyền sáng tạo: Anh Trịnh Quốc Tuấn ở Bình Dương đã sáng chế ra chiếc máy ấp trứng cho gia...
Bằng kiến thức đã học và qua những hiểu biết của mình từ thực tiễn, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn quan tâm đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân GỢI Ý LÀM...
Linh và Lan là học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông X.M. Trong cuộc sống hàng ngày, hai bạn thường hay tâm sự với nhau, thường kể cho nhau nghe về những suy nghĩ, tình cảm của mình....
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:a.  Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ.b.  Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc...
Hãy kể về những tấm gương thực hiện tốt quyền học tập của công dân GỢI Ý LÀM BÀI-  Nhà giáo, nhà văn, nhà tư vấn tâm lý Nguyễn Ngọc Ký dù bị liệt đôi tay nhưng vẫn vượt khó, dùng...