Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời


Hãy giải thích hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất.Lời giải:Trái Đất của chúng ta hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được nửa phần Trái Đất, trên nửa đó là ban ngày, nửa còn lại sẽ là...
Hãy giải thích hiện tượng nhật thực. Điều khiển khung nhìn phần mềm để quan sát được hiện tượng nhật thực.Lời giải:- Hiện tượng nhật thực là là lúc Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời thẳng hàng, Mặt Trăng nằm...
Hãy giải thích hiện tượng nguyệt thực. Điều khiển khung nhìn phần mềm để quan sát được hiện tượng nguyệt thực.Lời giải:- Hiện tượng nhật thực là lúc Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng cùng thẳng hàng theo thứ...
Sao Kim và sao Hoả, sao nào ở gần Mặt Trời hơn?Lời giải:Sao Kim ở gần Mặt Trời hơn sao Hỏa
Điều khiển khung nhìn để quan sát được toàn bộ quá trình Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời và nhìn rõ được Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất.Lời giải:Để điều chỉnh khung nhìn, em sử dụng các nút...
Sử dụng thông tin của phần mềm, hãy trả lời các câu hỏi sau:- Trái Đất nặng bao nhiêu?- Độ dài quỹ đạo Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời?- Sao Kim có bao nhiêu vệ tinh?- Nhiệt độ...