Bài 8. Quang hợp ở thực vật


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN- Quang hợp ở thực vật là quá trình trong đó ánh sáng năng lượng Mặt Trời được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước.- Phương...
Đề bàiQuan sát hình 8.1 và cho biết quang hợp là gì.Lời giải chi tiếtQuang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng Mặt Trời được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat và...
Đề bàiQuang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây, tại sao?Lời giải chi tiếtQuang hợp chủ yếu diễn ra ở lá xanh. Vì lá xanh là cơ quan chuyên trách quang hợp.
Đề bàiQuan sát hình 8.2, nêu đặc điểm phân bố và sắp xếp của các tế bào chứa diệp lục trong lá và cho biết điều đó có tác dụng gì đối với quang hợp?Lời giải chi tiết Các tế bào...
Đề bàiQuan sát hình 8.3 và dựa vào kiến thức về lục lạp trong Sinh học 10. Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp.Lời giải chi tiếtHình dạng: Lục lạp...
Đề bàiQuang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát.Lời giải chi tiếtQuang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục  hấp thụ để tạo ra cacbonhiđrat...
Đề bàiVì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất?Lời giải chi tiếtVì sản phẩm của quang hợp là nguồn thức ăn, năng lượng để duy trì  sự sống trên Trái Đất, là nguồn...
Đề bàiNêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.Lời giải chi tiếtLá cây xanh đã có cấu tạo bên ngoài và bên trong thích nghi với chức năng quang hợp như sau:-        Bên ngoài:+...
Đề bàiNêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức năng của chúng.Lời giải chi tiếtThành phần của hệ sắc tố quang hợp: Diệp lục và carôtenôit. Diệp lục là sắc tố chủ yếu của...
Đề bàiSắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là:a. Diệp lục a.                  b. Diệp lục b.c. Diệp...
Đề bàiCấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng:A. Có cuống lá.B. Có diện tích bề mặt lớn.C. Phiến lá mỏng.D. Các khí khổng lập trung chủ yếu...