Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li


Đề bàiTại sao chỉ bằng việc phân tích kết quả của các phép lai, Menđen lại có thể biết được bên trong tế bào của cơ thể, mỗi cặp nhân tố di truyền quy định một tính trạng và trong...
Đề bàiĐể cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?A. Bố mẹ phải thuần chủng.B. Số...
Đề bàiNếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội - lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi alen biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật phân li của Menđen có còn đúng...
Đề bàiTrong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội: 1 lặn thì cần có các điều kiện gì?Lời giải chi tiếtĐể cho đời sau có tỉ lệ...
Đề bàiCần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội?Lời giải chi tiếtTa cần sử dụng phép lai phân tích (lai với cơ thể mang tính trạng lặn)Nếu F1: Đồng hình ⟹...