Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình


❖ Khi làm việc với Turbo Pascal, trong máy tính cần có các tệp, đó là: turbo.exe, turbotpl, graph.tpu, egavga.bgi.❖  Màn hình làm việc của TP có thể như hình dưới đây:- Nhấp chuột lên mục File hoặc nhấn phím F2...