Bài 8: Sống chan hòa với mọi người


Bài tập 1:Hãy nêu một số biêu hiện và cho ví dụ về sống chan hoà với mọi người.Trả lời - vui vẻ, ân cần- Biết quan tam giúp đỡ - Đoàn kết, nhường nhịn - Khiêm tốn, biết lắng nghe- Tích cực tham...
Bài tập 2: Sống chan hoà với mọi người có ý nghía như thế nào đối với mỗi người và đối với xã hội?Trả lời -Sống chan hòa với mọi người sẽ được mọi người giúp đỡ, quý mến- Góp phần xây dựng...
Bài tập 3:  Biếu hiện nào dưới đây thể hiện rõ nhất về  sống chan hòa với mọi người?A. Sống gián dịB. Sống thẳng thắnC. Sống vui vẻ, hoà hợp với mọi ngườiD. Sống khiêm tốnBài tập 4: Những biểu hiện nào...
Bài tập 6:Thuý Anh chẳng những là học sinh giỏi mà còn sống rất chân thành, cởi mở, vui vẻ với bạn bè trong lớp, tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp, của trường. Có người nói,...
Bài tập 7:Trong khu tập thể nhà em ai cũng khen và yêu mến bác Năm vì bác là người cởi mở và tốt bụng. Nhà giàu nhưng bác luôn gần gũi với những gia đình nghèo, luôn quan tâm...
Bài tập 8:Trong lớp 6A có bạn H. là con một gia đình giàu có, bạn luôn tỏ ra kênh kiệu, không muốn chơi với ai và cũng chẳng ai muốn chơi với bạn ấy. Không như bạn H, bạn...
Câu chuyện trên cho ta bài học gì về cách sống với bạn bè trong lớp?Trả lời: Câu chuyện trên chỉ cho ta phải biết hòa hợp với mọi người trong lớp. Gia đình có điều kiện nhưng bạn ăn mặc...