Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời


Đề bàiQuan sát hình 1, em hãy cho biết:- Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (theo chiều thuận hay ngược chiều kim đồng hồ?)- Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt trời nhiều nhất vào ngày nào?-...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng nhất.Trong một năm ánh sáng Mặt Trời chiếu:☐ Vuông góc một lần ở chí tuyến Bắc, một lần ở chí tuyến Nam.☐ Vuông góc 2 lần ở các...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng.Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày:☐ Ở hai nửa cầu Bắc và Nam có thời gian chiếu sáng như nhau.☐ Ở các vĩ...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng.Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày:☐ Mặt Trời chiếu vuông góc ở xích đạo và chí tuyến.☐ Hai nửa cầu Bắc và Nam...