Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời


Dựa vào hình 23 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào? Quỹ đạo chuyển động có hình dạng như thế nào?- Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái...
Dựa vào hình 23 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:- Ngày, tháng nào nửa cầu Bắc chúc nhiều nhất về phía Mặt Trời ; vào ngày đó thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận...
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là đúng.Sở dĩ Trái Đất lúc chúc nửa cầu Bắc về phía Mặt Trời, lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời là do trong...
Câu 1. Tại sao ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn luôn có hai mùa trái ngược nhau?Trả lời: Do khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi. + Nửa cầu...