Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào


Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào.Quá trình phân bào: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế...
Đề bàiQuan sát H.8.1 và cho biếtTế bào lớn lên như thế nào?Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?Lời giải chi tiết- Tế bào lớn lên: Tăng dần kích thước- Chúng lớn lên nhờ các quá trình trao đổi...
Đề bài- Tế bào phân chia như thế nào?- Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?- Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?Lời giải chi tiết- Quá...
Đề bàiTế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?Lời giải chi tiết    - Tế bào ở mô phân sinh của cây có khả năng...
Đề bàiSự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?Lời giải chi tiếtNhờ có sự lớn lên và phân chia của tế bào, thực vật có thể tăng kích thước cơ...