Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ t…


Trong lĩnh vực công nghiệp, từ nửa sau thế kỉ XVIII sản xuất bằng máy móc được tiến hành đầu tiên ở Anh, sau đó lan tràn ở các nước Âu - Mĩ, tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp.Kĩ...
1. Khoa học tự nhiênThế kỉ XVIII - XIX đã chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của khoa học tự nhiên với những phát minh lớn của các nhà khoa học. Đầu thế kỉ XVIII, nhà bác học Niu-tơn...
Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc có đông cơ hơi nước?Hướng dẫn giải:Kỹ thuật luyện kim được cải tiến, nhiên liệu mới nhưu than đá, dầu mỏ được sử dụng. Sắt trở thành...
Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp và quân sự?Hướng dẫn giải:Trong nông nghiệp, cũng có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác. Sang...
Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII - XIX?Hướng dẫn giải:Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người đã phá...
Nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII - XIX?Hướng dẫn giải:- Đầu thế kl XVIII, Niu-tơn (người Anil) đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn.- Giữa thế kỉ XVIII, Lô-mô-nô-xốp (người...
Vai trò của văn học, nghệ thuật trong các cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của nhân dân?Hướng dẫn giải:Vai trò của văn học - nghệ thuật trong cuộc đấu tranh  quyền sống và hạnh phúc của...
Những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII - XIX:* Trong lĩnh vực tư tưởng, văn học:- Ở Pháp: các nhà tư tưởng như Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Rút-xô, nhà thơ Ban-dắc với “Tấn trò đời”, “Vỡ...
* Giới thiệu một vài nét về nhà văn Lép Tôn-xtôi (Nga):- Lép Tôn-xtôi (1828-1910), nổi tiếng với các tác phẩm: Chiến tranh và Hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh,…- Với chủ nghĩa hiện thực phê phán, qua các tác...