Bài 8. Sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX


Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Việc phát minh ra máy hơi nước đã tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của ngànhCông nghiệp chế tạo vũ khíHàng khôngGiao thông vận tải đường...
Hãy điền mốc thời gian vào cột bên trái cho phù hợp với những phát minh ở cột bên phải.Thời gianNhững phát minh1.Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước được chế tạo ở Anh, chạy trên đường lát đá.2.Phơn-tơn-...
Tại sao nói:” Thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?Hướng dẫn làm bài:Thế kỉ XIX, máy móc đã được sử dụng phổ biến trong công nghiệp và sản xuất nông nghiêp ;...
Giải ô chữ: Một số nhân vật và sự kiện tiêu biểu ở các nước Âu –Mĩ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX. . 1. Tên của hoang đế nước Pháp vào giữa thế kỉ XIX2. người được mệnh danh...
Khoanh trong vào chữ cái trước ý trả lời đúng Câu 1. Thế kỉ XVI-XVII, các giai cấp mới được thành lập trong xã hội Tây Âu là A. Lãnh chúa vao nông dân B. Lãnh chúa và tư sản C. Tư sản và vô sảnD....
Câu 1. Cách mạng tư sản Anh và cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ(1766) khác nhau ở điểm nào? vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ được coi là một cuộc cách mạng...