Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp


Đề bàiDựa vào số liệu bảng 8.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt qua hai năm 1990 và năm 2002.Lời giải chi tiếtBiểu đồ thể hiện...
Đề bàiDựa vào lược đồ hình 8.2, bảng 8.3 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy điền nội dung tích hợp vào bảng sau:Cây trồng, vật nuôiNơi phân bốCÀ PHÊ CAO SU HỒ TIÊU ĐIỀU DỪA CHÈ TRÂU, BÒ LỢN GIA CẦM Lời giải chi tiết Cây...
Đề bàiDựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao các vùng trồng lúa tập trung chủ yếu ở các đồng bằng.Lời giải chi tiết- Đồng bằng là nơi có địa hình bằng...
Đề bàiGiải thích vì sao lơn và gia cầm được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng.Lời giải chi tiết- Đồng bằng là nơi có nguồn thực phẩm rất dồi dào, cung cấp thức ăn cho lợn và gia cầm.- Địa...
Đề bàiDựa vào bảng 8.4 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 1990 và năm 2002.Lời giải chi tiết