Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp


I. NGÀNH TRỔNG TRỌTTừ một nền nông nghiệp chủ yếu dựa trên độc canh cây lúa, nước ta đã đẩy mạnh sản xuất nhiều loại cây công nghiệp và các cây trồng khác.Dựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét sự...
II. NGÀNH CHĂN NUÔIChăn nuôi chiếm tỉ trọng chưa lớn trong nông nghiệp. Chăn nuôi theo hình thức công nghiệp đang được mở rộng ở nhiều địa phương.1. Chăn nuôi trâu, bòNăm 2002, đàn bò có trên 4 triệu con,...
Đề bàiDựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi  này nói lên điều gì?Lời giải chi...
Đề bàiDựa vào bảng 8.2 (trang 29 sgk Địa lí 9), hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002.Lời giải chi tiết* Các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa...
Đề bàiDựa vào bảng 8.3, hãy nêu sự phân bố các cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm chủ yếu ở nước ta.Lời giải chi tiết- Cây công nghiệp hàng năm:+ Lạc: nhiều nhất ở Bắc...
Đề bàiKể tên một số loại cây ăn quả đặc trưng của Nam Bộ. Tại sao Nam Bộ lại trồng được nhiều cây ăn quả có giá trị?Lời giải chi tiết- Một số loại cây ăn quả đặc trưng của...
Đề bàiXác định trên hình 8.2 các vùng chăn nuôi lợn chính. Vì sao lợn được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng sông Hồng?Lời giải chi tiết* Các vùng chăn nuôi lợn chính:  đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông...
Đề bàiNhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa ở nước ta.Lời giải chi tiết- Việt Nam là một trong những trung tâm xuất hiện sớm nghề trồng lúa ở Đông Nam Á. Lúa được trồng...
Đề bàiCăn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Sử dụng kĩ năng vẽ biểu đồ cột chồng.Lời...