BÀI 8. THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN


 Hoàn thành bảng:Ảnh hưởng của Biển Đông đếnBiểu hiệnKhí hậu Địa hình ven biển Các hệ sinh thái ven biển Trả lời:Ảnh hưởng của Biển Đông đếnBiểu hiệnKhí hậu- Tăng độ ẩm của các khối khí qua biển, mang lại cho nước ta...
Hoàn thành bảng:Tài nguyênBiểu hiện của sự giàu có, đa dạngGiá trịa) Khoáng sản- Dầu khí- Muối    b) Hải sản  Trả lời:Tài nguyênBiểu hiện của sự giàu có, đa dạngGiá trịa) Khoáng sản- Dầu khí   - Muối - Có trữ lượng lớn và giá...
Hoàn thành bảng sau để nêu đc các thiên tai thường xảy ra ở vùng biển nước ta:Thiên taiKhu vực ảnh ưởng nhiều nhấtHậu quảBão  Sạt lở bờ biển  Cát bay  Trả lời:Thiên taiKhu vực ảnh hưởng nhiều nhấtHậu quảBãoBắc Trung BộBão kèm...