Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật


Trình bày các nội dung cơ bản của công việc thiết kế.Trả lời:Thiết kế là quá trình hoạt động sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn.Các giai đoạn:
Tìm hiểu quá trình thiết kế một sản phẩm đơn giản được sản xuất ở địa phương.Trả lời:Chuẩn bị:+ Sơn phun (3 màu khác nhau để làm 3 hộp)+ Sơn phun bóng (tùy chọn)+ 3 chiếc vỏ hộp thô (có...
Ở mỗi giai đoạn thiết kế thường dùng loại bản vẽ nào?Trả lời:+Giai đoạn hình thành ý tưởng: vẽ sơ đồ hoặc phắc hoạ sản phẩm.+Giai đoạn thu thập thông tin: đọc các bản vẽ liên quan đến sản phảm...