Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Dấu tích của Người tối cổ tìm thấy trên đất nước ta làA. bộ xương hoá thạch.B. răng và những công cụ đá ghè...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1.  Người tối cổ đã biết sử dụng công cụ đá được ghè đẽo thô sơ để tìm kiếm thức ăn.2.  Dấu tích...
Bài tập 3. Hãy nối ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp.                                      a) Công cụ đá ghè đẽo thô...
Bài tập 4. Ở Việt Nam có những điều kiện tự nhiên thuận lợi như thế nào cho người nguyên thuỷ tồn tại và phát triển?Trả lời-  Vùng rừng núi rậm rạp, với nhiều hang động, mái đá, nhiều sông suối,...
Thời gianĐịa điểm phát hiện dấu tíchCông cụKhoảng 40 - 30 vạn năm  Khoảng 3 - 2 vạn năm  Khoảng 12 000 đến 4000 năm  Trả lời Thời gianĐịa điểm phát hiện dấu tíchCông cụKhoảng 40 - 30 vạn năm Núi Đọ, núi Quan Yên (Thanh...
Bài tập 6. Rìu mài lưỡi tiến bộ hơn so với rìu ghè đẽo như thế nào?Trả lờiRìu mài lưỡi sắc hơn so với rìu chỉ được ghè đẽo thô sơ, vì vậy khi sử dụng chắc chắn hiệu quả sẽ...
Bài tập 7. Người nguyên thuỷ cải tiến dần trong chế tác công cụ có ý nghĩa như thế nào?Trả lờiLàm tăng năng suất lao động, tăng thêm nguồn thức ăn, mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao cuộc sống.