Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta


1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu?Thời xa xưa, nước ta là một vùng rừng núi rậm rạp với nhiều hang động, mái đá, nhiều sông suối, có vùng ven biển dài ; khí hậu...
2. Ở giai đoạn đầu, Người tinh khôn sống như thế nào?Trải qua hàng chục vạn năm lao động, những Người tối cổ đã mở rộng dần vùng sinh sống ra nhiều nơi như: Thẩm Ồm (Nghệ An), Hang Hùm...
3. Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có gì mới?Công cụ sản xuất được cải tiến với việc dùng nhiều loại đá khác nhau. Hàng loạt hang động, mái đá có dấu vết sinh sống của người nguyên...
Đề bàiNgười tối cổ là những người như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức bài 3 để trả lời.Lời giải chi tiết- Người tối cổ đã là người, tuy nhiên còn dấu tích của loài...
Đề bàiNhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 23, 26...
Đề bàiEm thử so sánh công cụ ở hình 19 và hình 20.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 22, 23 để trả lời.Lời giải chi tiết- Hình 19 - Rìu đá núi Đọ...
Đề bàiSo sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 23, 24 để trả lời.Lời giải chi tiết- Hình 20 -...
Đề bàiEm hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở nước ta theo mẫu: thời gian, địa điểm chính, công cụ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang...
Đề bàiGiải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 23, 24, suy luận để trả lời.Lời giải chi tiết- Rìu mài lưỡi:...