Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác


A. KIẾN THƯC CƠ BẢN1. Đường trung trực của tam giácTrong một tam giác, đường trung trực cảu một cạnh gọi là một đường trung trực của tam giác đóMỗi tam giác có ba đường trung trựcĐịnh lí 1: Trong một...
Đề bàiEm hãy vẽ hình, viết giả thiết, kết luận và chứng minh định lý trên.Lời giải chi tiết- Giả thiết: ΔABC cân tại AAM là đường trung trực ứng với cạnh BC- Kết luận: AM là trung tuyến ứng...
Đề bàiChứng minh định lí: Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó là một tam giác cân.Lời giải chi tiếtTam giác ABC có AH...
Đề bàiBa gia đình quyết định đào chung một cái giếng. Phải chọn vị trí của giếng ở  đâu để các khoảng cách từ giếng đến các nhà bằng nhau?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định lí giao...
Đề bàiVẽ đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC trong các trường hợp sau:a) \(\widehat{A}\), \(\widehat{B}\), \(\widehat{C}\) đều nhọnb) \(\widehat{A}\) = 900c) \(\widehat{A}\) > 900Phương pháp giải - Xem chi tiếtXác định tâm của đường tròn: Tâm đường tròn chính là giao điểm của hai...
Đề bàiCho hình 51:Chứng minh ba điểm B, C, D thẳng hàngGợi ý: Chứng minh \(\widehat{ADB}+ \widehat{ADC}\) = 1800Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa sẽ chứng minh \(\widehat{ADB}+ \widehat{ADC}\) = 1800 bằng cách chứng minh \(\widehat{ADK}\) + \(\widehat{ADI}\) = 900  Lời giải chi tiếtNối BD và CD.Từ hình...
Đề bàiSử dụng bài 55 để chứng minh rằng: Điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền của tam giác đó.Từ đó hãy tính độ dài đường trung tuyến xuất phát từ...
Đề bàiCó một chi tiết máy (mà đường viền ngoài là đường tròn) bị gãy. Làm thế nào để xác định được bán kính của đường viền này.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào tính chất ba đường trung...