Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số


Tính nhanh:\({1 \over 2} + {{ - 1} \over 3} + {1 \over 4} + {{ - 1} \over 5} + {1 \over 6} + {{ - 1} \over 7} + {1 \over 8} + {1 \over 7}\)\(+ {{ -...
Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành bốn phần không bằng nhau như hình vẽ. Em hãy đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được:a) \({1 \over 2}\) hình tròn;b) \({2 \over 3}\) hình tròn;c) \({2 \over...
a) Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông:$${{ - 8} \over 3} + {{ - 1} \over 3} <... < {{ - 2} \over 7} + {{ - 5} \over 7}$$b) Tìm tập hợp các số x ∈ Z,...
Vòi nước A chảy vào 1 bể không có nước trong 4 giờ thì đầy. Vòi nước B chảy đầy bể ấy trong 5 giờ. Hỏi:a) Trong 1 giờ, mỗi vòi chảy được lượng nước bằng mấy phần bể?b) Trong...
Câu 8.1 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng: \(\left( A \right){{ - 2} \over 5} + {3 \over...
Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 4 giờ, người thứ hai 3 giờ, người thứ ba 6 giờ. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ cả ba người làm được mấy...
Tính nhanh:\({\rm{A}} = {5 \over {13}} + {{ - 5} \over 7} + {{ - 20} \over {41}} + {8 \over {13}} + {{ - 21} \over {41}}\)\(B = {{ - 5} \over 9} + {8 \over {15}} + {{...
Phân số \({{ - 8} \over {15}}\) có thể viết được dưới dạng tổng của 3 phân số có tử bằng -1 và mẫu khác nhau.Chẳng hạn: \({{ - 8} \over {15}} = {{ - 16} \over {30}} = {{\left( {...
Cho \(S = {1 \over {11}} + {1 \over {12}} + {1 \over {13}} + {1 \over {14}} + {1 \over {15}} + {1 \over {16}} + {1 \over {17}} + {1 \over {18}} + {1 \over {19}} + {1...