Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số


Các tính chất: Tương tự như phép cộng số nguyên, phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau đây:a) Tính chất giao hoán: \(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{b}{a}.\)b) Tính chất kết hợp: \(\left (\frac{a}{b}+\frac{c}{d} \right )+ \frac{p}{q}=\frac{a}{b}+\left (\frac{c}{d}+\frac{p}{q} \right ).\)c) Cộng với số 0: \(\frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}=\frac{a}{b}.\)
Đề bàiPhép cộng số nguyên có những tính chất gì?Lời giải chi tiếtPhép cộng số nguyên có tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, cộng với số 0. 
Đề bàiTính nhanh:\(\eqalign{& B = {{ - 2} \over {17}} + {{15} \over {23}} + {{ - 15} \over {17}} + {4 \over {19}} + {8 \over {23}}  \cr & C = {{ - 1} \over 2} + {3 \over...
Đề bàiTính nhanh.a) \(\frac{-3}{7}+\frac{5}{13}+\frac{-4}{7}\) ;                       b) \(\frac{-5}{21}+\frac{-2}{21}+\frac{8}{24}\) .Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhi cộng nhiều phân số ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách...
Đề bàiĐố: Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành 4 phần không bằng nhau như hình 8.Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được:a) \(\frac{1}{4}\) hình tròn ;b) \(\frac{1}{2}\) hinh tròn ;c) \(\frac{7}{12},\frac{2}{3},\frac{3}{4},\frac{5}{6},\frac{11}{12}\) và \(\frac{12}{12}\) hình tròn.Lời giải chi tiếtGhép các...
Đề bàiHùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được \(\frac{1}{3}\) quãng đường, 10 phút thứ hai đi được \(\frac{1}{4}\) quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được \(\frac{2}{9}\) quãng đường. Hỏi sau 30 phút Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường?Lời giải chi tiếtSau 30 phút...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới:Lời giải chi tiết\(\frac{{ - 3}}{5} + \frac{1}{2} = \frac{{ - 6}}{{10}} + \frac{5}{{10}} = \frac{{ - 6 + 5}}{{10}} = \frac{{ - 1}}{{10}}\)\(\frac{{ - 1}}{4} + \frac{{ - 5}}{6}...
Đề bàiTìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0:       \(\frac{-1}{6},\frac{-1}{3},\frac{-1}{2},0, \frac{1}{2},\frac{1}{3};\frac{1}{6}.\)Ví dụ. \(\frac{-1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=0.\)Lời giải chi tiếtCách 1:  \(\frac{-1}{6}+0+\frac{1}{6}\)Cách 2:  \(\frac{-1}{3}+0+\frac{1}{3}\) Cách 3: \(\frac{-1}{2}+0+\frac{1}{2}\)  Cách 4:  \(\frac{-1}{6}+\frac{-1}{3}+\frac{1}{2}\) .Cách 5: \(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} +...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào ô trống:a \({6 \over {27}}\)  \({3 \over 5}\) \({5 \over {14}}\) \({4 \over 3}\) \({2 \over 5}\)b \({5 \over 27}\) \({4 \over {23}}\) \({7 \over {10}}\) \({2 \over 7}\) \({2 \over 3}\) a + b  \({{11} \over {23}}\)    \({8 \over 5}\) Phương pháp giải - Xem chi tiếta...
Đề bài“Xây trường”Em hãy “xây bức tường” ở hình 9 này bằng cách điền các phân số thích hợp vào các “viên gạch” theo quy tắc sau:a = b + c (h.10).Lời giải chi tiếtLàm theo quy tắc ở hình...
Đề bàiTrong vở bài tập của bạn An có bài làm sau:a) \({{ - 3} \over 5} + {1 \over 5} = {4 \over 5}\)b) \({{ - 10} \over {13}} + {{ - 2} \over {13}} = {{ - 12}...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):+ \({{ - 1} \over 2}\) \({5 \over 9}\) \({1 \over {36}}\) \({{ - 11} \over {18}}\) \({{ - 1} \over 2}\) - 1   \({5 \over 9}\)     \({1 \over {36}}\)     \({{ - 11}...
Đề bàiTính nhanh giá trị của các biểu thức sau:\(A = {{ - 5} \over {11}} + \left( {{{ - 6} \over {11}} + 1} \right)\)\(B = {2 \over 3} + \left( {{5 \over 7} + {{ - 2} \over...
Đề bàiTrong các câu sau đây, hãy chọn một câu đúng:Muốn cộng hai phân số \({{ - 3} \over 4}\) và \({4 \over 5}\) ta làm như sau:a) Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.b) Nhận mẫu của phân số \({{...